Romanian / Românã

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) este un proiect internațional de cercetare finanțat de UE. Pe durata celor doi ani, pe lângă scopul educațional, în cadrul proiectului se va desfășura de asemenea o cercetare crosculturală care urmărește efectele activităților teatrale asupra a cinci din cele opt Competențe Cheie de la Lisabona. Cercetarea va fi efectuată de șase parteneri (Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Slovenia, România) și șase parteneri asociați (Republica Cehă, Fâșia Gaza, Norvegia, Portugalia, Serbia, Suedia).

Obiectivele proiectului:
  1. De a demonstra printr-o analiză cantitativă și calitativă crosculturală faptul că activitățile teatrale în educație sunt un instrument important de dezvoltare a Competențelor Cheie de la Lisabona. De a publica un Raport (Green Paper), în 12 limbi, pe baza cercetării, și de a distribui acest raport instituțiilor culturale și de învățământ importante din Europa și la nivel național și local.
  2. De a crea un „Pachet-Program Educațional European pentru Teatrul și Drama în Educație”: un set de lucru pentru școli despre cum să folosească activitățile teatrale pentru a îmbunătăți Competențele Cheie de la Lisabona. De a distribui acest Pachet în 12 limbi școlilor.
  3. De a compara activitățile teatrale folosite în educație în mai multe țări și de a sprijini schimbul de cunoștințe (know-how) prin deplasarea unor experți.
Este demonstrat faptul că activitățile teatrale în educație sunt un mijloc excelent de a întări coeziunea socială, spiritul civic activ, de a facilita împlinirea personală, dialogul cultural și egalitatea între sexe; de a dezvolta creativitatea, spiritul competitiv, înțelegerea drepturilor omului, respectarea democrației, de a încurajaza toleranța față de alte persoane și culturi; și de a contribui la dezvoltarea spiritului de apartenență la o societatea europeană. Competențele Cheie de la Lisabona care vor fi analizate sunt:
  • Comunicarea în limba maternă,
  • Învățăm să învățăm,
  • Competențele interpersonale, interculturale și sociale, competențele civice,
  • Spiritul antreprenorial și
  • Expresia culturală,
care sunt competențe vitale necesare pentru dezvoltarea personală a tinerilor, pentru cariera lor viitoare și pentru apartenența lor activă la societatea europeană.

Inovația pe care o aduce acest proiect este aceea că proiectul este prima cercetare care urmărește să demonstreze legătura dintre activitățile Teatrale în educație și Competențele Cheie de la Lisabona și să comunice rezultatele unui public larg. Principalele produse sunt Pachetul Educațional și Raportul. Vor fi susținute conferințe în toate țările pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în Europa.

Membrii Consorțiului sunt recunoscuți la nivel Național și Internațional, și reprezintă segmente de Educație formală și non-formală.

Prin analiza efectelor activităților teatrale asupra acestor competențe, și publicarea rezultatelor avem în vedere instituții și persoane importante din procesul Educațional: profesori, directori de școli, factori decizionali, și ONGuri.

Dintr-o perspectivă și analiză particulară, Fundația Culturală pentru Tineret SIGMA ART este puternic ancorată și în manifestarea formelor moderne de <<Teatru Social>>, prin exprimarea liberă și promovarea, pe această cale, a personalității adolescenților și tinerilor adulți, pornind de la valorificarea resurselor lor naturale, VOCAȚIONALE.

Teatrul, ca element VIU al limbjului artistic universal dar și ca “instrument” educațional, devine, în timp, pentru Tinerii ce desfășoară un Act total (Grotowski), în cadrul unui complex proces Cultural-artistic și Educațional, o nevoie specială; Aici se află Secretul!

Nivelul lor de percepție valoric-social este profund ‘marcat’ : expectațiile modeste, oferite de mediile Familiar, Școlar-tradițional(gimnazial, liceal și universitar) și Instituțional, care-l limitează/cantonează pe individ în zona <muncii necesare> sunt înlocuite de valorile <supra-muncii>, care este simbolul nobil al Educației puse în serviciul Omului (Freinet).

Trecând de la regimul de  joc-muncă la cel de muncă-joc, cei mai buni dintre cei buni apar, însă, doar datorită nivelului calitativ de implicare al Părinților în acest complex proces de creștere și dezvoltare al Tinerilor.

De la stadiul de participanți pasivi, ca susținători și observatori ai Tinerilor, Părinții ‘autentici’ai tinerilor de la SIGMA ART devin lent, dar sigur, “complici” activi ai aceluiași proces Educațional, cu un imens impact asupra dezvoltării Tinerilor, datorită succesiunii de ‘praxisuri’ ce modelează și echilibrează ‘bagajul’ de patternuri comportamentale al acestora.

Ajunși aici, creativitatea ÎNTÂLNIRII dintre Tineri și Părinți sau dintre Echipa omogenă - prin motivație socială - și SCENĂ, este cu adevărat masivă.

Acesta este rezultatul  procesului Cultural-artistic și Educațional SIGMA ART, care permite generarea și auto-generarea acelor procese de creativitate socială  la nivel de ELITĂ; Acestea sunt rădăcinile rodnice ale marilor schimbări sociale; Și toate acestea se întâmplă la SIGMA ART!
142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."